Меню

Агенция за недвижими имоти СИЛАГИ ГРУП

СИЛАГИ ИМОТИ e на пазара за недвижима собственост в Русе с мисията „Вашият имот е наша грижа”, като предлага сигурност и гарантира коректност на своите клиенти. Във всяка сделка възприемаме купувача и продавача като равнопоставени страни и се задължаваме да защитаваме максимално техните интереси, предоставяйки им обективна и пълна оценка за състоянието и пазарната цена на недвижимия имот.


Покупко-продажбата на недвижим имот е важна стъпка и ключово решение за дългосрочна инвестиция, до които може да се стигне по-лесно с предвидимост и прецизност. За нас е важно да предоставим на клиентите си всички възможности и достатъчно време да преценят и да обмислят една сделка с перспектива в бъдеще.


Успехът се постига чрез дългосрочно сътрудничество. Затова приемаме лоялната конкуренция като част от професионализма и заявяваме, че СИЛАГИ ИМОТИ е коректен партньор.


Принципи:

обективност и равнопоставеност

Покупко-продажбата на недвижим имот крие много рискове. Основната цел на СИЛАГИ ГРУП е да предпазим нашите клиенти от тези рискове. Ние възприемаме купувача и продавача като равнопоставени страни в една сделка и се задължаваме да защитим техните интереси, като им предоставим обективна и пълна оценка за състоянието и пазарната цена на недвижимия имот.

предвидимост и прецизност

Покупко-продажбата на недвижим имот е важна стъпка и ключово решение за дългосрочна инвестиция. Освен пълна информация за рисковете и предимствата от нея, смятаме за важно да предоставим на нашите клиенти всички алтернативни възможности и достатъчно време да преценят и обмислят една сделка с дългосрочна перспектива. Затова се стремим да направим целия процес предвидим, последователен и прецизен, изцяло в интерес на нашите клиенти.

сътрудничество

Пазарът на недвижими имоти е изключително динамичен и СИЛАГИ ГРУП е част от него. За да предоставим на нашите клиенти най-добрите възможности и решения, сме готови да си сътрудничим с други агенции за недвижими имоти. Приемаме лоялната конкуренция като част от професионализма и гарантираме, че СИЛАГИ ГРУП е коректен партньор.