Меню

Агенция за недвижими имоти Силаги предоставя следните услуги

Посредничество при сделки с недвижими имоти
 • Посредничество при покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти
 • Правни консултации при подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти
 • Пълно съдействие при получаването на банкови кредити за закупуване на имоти
 • Всички услуги, свързани с управление и стопанисване на недвижими имоти
Инвестиционни, счетоводни и юридически услуги
 • Инвестиционно консултиране;
 • Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България
 • Счетоводни консултации и обслужване
 • Юридически услуги
 • Регистрация на фирми
Технически поддържане
 • Ремонтни и довършителни дейности
 • Интериорен дизайн
Управление на етажна собственост
 • Събиране и разплащане на месечните такси за комунални разходи, договорени от Общото събрание на етажната собственост, включително и одобрените суми за неотложни ремонти и почистване на сградата/входа
 • Събиране на оферти най-малко от три фирми и възлагане на ремонтни услуги след одобрение от Общото събрание на етажната собственост или упълномощен негов представител
 • Събиране на оферти най-малко от три фирми и възлагане на ремонтни услуги след одобрение от Общото събрание на етажната собственост или упълномощен негов представител
 • Тримесечно отчитане на направените разходи за всички видове дейности и състоянието на приходите в общата каса пред Общото събрание на етажната собственост или упълномощен негов представител
Управление на имоти на хора в чужбина
 • Комплексно обслужване на имоти на клиенти живеещи или работещи в друг град или чужбина
 • Отдаване на имот под наем на подходящи наематели и юридическо обезпечаване на сделката
 • Събиране и превеждане на месечния наем по банкова сметка по желание на наемодателя, включително ако той живее или работи в друг град или извън страната
 • Ежемесечна справка как се изпълняват всички условия по договора, включително дали се плащат месечният наем и комунални консумативи в договорения срок
 • Ежемесечна справка как се изпълняват всички условия по договора, включително дали се плащат месечният наем и комунални консумативи в договорения срок
 • Предложения за неотложни ремонти и смяна на обзавеждане при нужда. Осигуряване на редовно почистване на имота при заявка от клиента, договорена наемателите)
 • Застраховане имота и на движимото имущество по желание на клиента или наемателя
Цени
 • За стопанисване и управление на етажна собственост - по договаряне.
 • За стопанисване и управление на самостоятелен апартамент или къща – 50 лв. месечно
 • За стопанисване и управление на отдаден имот - 15% от месечния наем.
 • Комисиона за отдаден имот - един месечен наем
 • Комисиона за покупко-продажба – 2,5 - 3%
 • Комисиона за имот до 10 000 лв. – 300 евро
 • Допълнителни услуги след сключен предварителен договор с или без нотариално упълномощаване / издаване на документи, плащане на комунални сметки и др./ - 50 лв.
 • Инвестиционно проучване – по договаряне