Меню

С 29% се увеличават разрешителните за строеж на жилищни сгради

Две години след като пазарът на жилища се оживи след годините на кризата и се видя глада за нови сгради инвеститорите отговарят на търсенето.

През третото тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища в тях и 934 851 кв. м разгъната застроена площ, показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за жилищни сгради се увеличават с 29%, жилищата в тях - с 44.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 47.2%.

София, Пловдив и Варна са лидери

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 262, Пловдив - 239, Варна - 154, и София - 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 432, Пловдив - 1 371, Варна - 751, и Бургас - 636.

През месеците юли-септември е започнал строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в тях и с 451 460 кв. м обща застроена площ, сочат още данните на статистиката. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 23.3%, жилищата в тях - с 11.3%, а общата им застроена площ - с 14.2%. На годишна база обаче се вижда, че има значителен ръст - започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 18.3%, жилищата в тях - с 8.4%, а разгънатата им застроена площ - с 14.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 165 жилищни и 80 други сгради; София (столица) - 135 жилищни, 4 административни и 27 други сгради; Варна - 85 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора - 73 жилищни и 47 други сгради.

По-малко офиси с по-голяма площ

Броят на започнатите административни сгради през трите месеца намалява с 15.6%, докато тяхната площ нараства с 46.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 18.3%, а разгънатата им обща застроена площ е повече с 6.7%.

През юли-септември разрешение за строеж е дадено на 28 административни сгради/офиси с 39 133 кв. м площ и на 1 221 други сгради със 713 207 кв. м площ. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава спад съответно с 30 и 38%, а при тяхната площ намалението е респективно с 47.1 и 24.8%.

По dnevnik.bg