Меню

Рекорд на инвестициите в имоти в България

Миналата година е била рекордна за инвестициите в имоти в България по обща стойност на сключените сделки – 957 млн. евро, сочи доклад на международната компания „Колиърс” (Colliers). За сравнение, равносметката за 2016 г. показва 262 млн. евро, а за 2007 г. - 594 млн. евро.

Приоритет за инвеститорите са били търговските центрове. Общо 70% от реализираните през 2017 г. транзакции, са за вложения в търговски центрове. Следващо място заемат офис площите – предмет на 17% от затворените сделки.

Продължава тенденцията, започнала през 2016 г., обемът на транзакциите с имоти, генериращи доход (83%), да е много по-голям от този на активите, придобити със спекулативна цел (12%) или закупени за собствено ползване (5%). 85% от стойността на сделките е съсредоточена в столицата София.

По-активни на пазара, за пръв път от 2012 г. насам, са международните купувачи, чиито дял в инвестиционните сделки значително надминава този на българските. Сред международните инвеститори с водеща роля са южноафриканските фондове, които имат заслуга за 71% от общия обем транзакции, като тази за покупката на „Парадайз Център” за 252,9 млн. евро.

В същото време към края на 2017 г. се наблюдава понижаване на нивата на възвръщаемост, в резултат на сключените мащабни сделки. При търговските площи те спадат на 7,25% от 8,5%. В офис сектора стават 8,25% от 8,50%, а при индустриалните площи се променят на 10%, при 11% за 2016 г.

За 2018 г., след транзакциите за търговски центрове, от „Колиърс” очакват инвестиционните интереси да се насочат повече към останалите сегменти на пазара - офиси, индустриални и логистични площи, както и хотели.

Общият обем на реализираните сделки през настоящата година трудно би надминал рекордния резултат, постигнат през 2017 г. Но се прогнозира засилено търсене на недвижими имоти от страна на крайни ползватели, което засилва инвеститорския интерес.

По vesti.bg