Меню

Предприемачите инвестират в нов имотен сегмент

През първото полугодие на текущата година инвеститорите в недвижими имоти пренасочиха вложенията си от търговския към офис сегмента. Общият дял на сделките с офиси през периода е 65%, като търговските, въпреки че отстъпват от челната позиция, продължават да привличат интерес и остават на втора позиция с 23%. Далеч след тях, на трето място с 6% са парцелите за строеж, следвани от хотели и индустриални имоти.

„През първото полугодие на 2018 г. са реализирани главно сделки с активи, които генерират приход. Техният дял е 73%, а имотите, придобити за собствено ползване или със спекулативна цел остават съществено назад със съответно 18% и 9%. Инвестиционните обеми са разпределени между София (95%), Бургас (4%) и Плевен (1%)” се посочва в доклад на Colliers International.

Инвестициите са предимно от южноафрикански и полски предприемачи. Заедно с български купувачи те са генерирали обща стойност на инвестиционните сделки в размер на 351 млн. EUR през разглеждания период. Само пет от тях формират малко над 80% от целия обем.

През второто полугодие на текущата година очакванията са пазарът да се запази стабилен. Офисните и търговските площи ще останат най-привлекателни за инвеститорите. Въпреки, че обемът от транзакции вероятно няма да надмине този от края на 2017 г., реализираните сделки са знак за наличие на ликвидност, което би могло да доведе до навлизане на нови инвеститори. В допълнение на това, наличието на стабилен заемен капитал за придобивания и високите нива на търсене от страна на наематели на офисни и търговски площи са добра основа за последващи позитивни новини в разглеждания сегмент.

По факти.бг