Меню

Без строежи в земеделски земи

Строителство в земеделски земи ще бъде разрешено, само ако преди това статутът на земята бъде променен, се посочва в предложените промени в Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Автор на промените е Министерството на земеделието, храните и горите. Няма да може да се строи също така върху пасища, мери и ливади, когато са включени в списъка на постоянно затревените.

Дали статутът на дадена земеделска земя може да бъде променен, ще решава областната дирекция „Земеделие” след извършена проверка на място, която трябва да установи дали земята се ползва като земеделска.

Целта на промените е да се опазят постоянно затревените площи, което е и изискване на Европейския Съюз. Комисия, в която ще бъдат включени представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие”, ще разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския и държавния фонд.

По факти.бг